Nyheter og meninger

 

NVE:

Ny Beredskapsforskrift 2012-12-07 nr. 1157 gjeldende fra 1. januar 2013.

Erstatter Beredskapsforskrift av 2002-12-16 nr. 1606.

Skjerpet krav til ROS.