Publikasjoner

 

Følgende publikasjoner foreligger:

Brannforum 2017: Ole A. Westberg: Risikoanalyser – helt nødvendig for sikkerheten i et kraftanlegg

Hydro-konferansen 2016 i Montreux: Ole A. Westberg: New Matre Haugsdal – one of the most safe power station ever built.

Hydro-konferansen 2016 I Montreux: Ole A. Westberg: Safety conditions in Hydro Power Plants – What do we learn from incidents?

Brannforum 2016: Ole A. Westberg: Seksjoneringer i et kraftanlegg. Utfordringer og eksempler på løsninger.

Hydro-konferansen 2015 i Bordeaux: Ole A. Westberg: Safety Conditions in Hydro Power Plants.

Hydro-konferansen 2014 i Milano: Ole A. Westberg: Risk assessment studies in underground power plants.

Brannforum 2013: Ole A. Westberg: «Seksjonering og rømningsforhold i kraftanlegg»

Brannforum 2013: Ole A. Westberg: «Hvordan håndteres en transformatorbrann?»

Brannforum 2012: Ole A. Westberg: «Oljegruber, utfordringer og nye løsninger».

Brannforum 2012: Ole A. Westberg: «Reaktorbrannen i Ubungo».

Brannforum 2011: Ole A. Westberg: «Presentasjoner, Status og nyheter per februar 2011».

Brannforum 2010: Ole A. Westberg: «Presentasjoner, Status og nyheter per februar 2010».

Brannforum 2010: Ole A. Westberg: «ROS – vesentlig bidrag til sikrere anlegg».

Brannforum 2009: Ole A. Westberg: «Presentasjoner, status og nyheter per februar 2009».

Brannforum 2008: Ole A. Westberg: «Ombygginger og oppgraderinger av eldre kraftanlegg».

Brannforum 2007: Ole A. Westberg: «Nyheter per februar 2007».

Brannforum 2007: Ole A. Westberg: «Transformatorhavari i Kafue Gorge med fatale konsekvenser».

Brannforum 2005: Ole A. Westberg: «Uønskede hendelser i Norge og Island».

Brannforum 2005: Ole A. Westberg: «Hvorfor er Risiko og Sårbarhetsanalyser så viktig?».

Brannforum 2005: Ole A. Westberg: «Håndtering av trykk og røyk i kraftanlegg».

Brannforum 2004: Ole A. Westberg: «Risikoobjekter, risikostyring og konsekvensutredninger».

Brannforum 2003: Ole A. Westberg: «Myter for fall? Sikkerhetstiltak mot eksplosjon og brann».

Brannforum 2002: Ole A. Westberg: «SEBK-prosjektet».

Brannforum 2002: Ole A. Westberg: «Slukningsutstyr, redningsutstyr og alarmering».

Brannforum 2000: Ole A. Westberg: «Oversikt over uønskede hendelser i kraftanlegg».

Brannforum 1998: Ole A. Westberg: «Regelverk og praktisering».

Brannforum 1998: Ole A. Westberg: «Prinsipper for seksjonering».

Brannforum 1996: Ole A. Westberg: «Risikoforhold i kraftanlegg i fjell».

Brannforum 1995: Ole A. Westberg: «Stasjonsutforming med vekt på sikkerhet».

Brannforum 1995: Ole A. Westberg: «Automatiske brannalarmanlegg».

Brannforum 1995: Ole A. Westberg: «Slokking av brann i kraftanlegg».

Brannforum 1994: Ole A. Westberg: «Kraft- og transformatorstasjoner som særskilte brannobjekter».

Brannforum 1994: Ole A. Westberg: «Seksjoneringer og rømning i kraftanlegg».

Brannforum 1993: Ole A. Westberg: «Aktive brannverntiltak».

Brannforum 1993: Ole A. Westberg: «Skadebegrensende tiltak».