Sebk

 

SIKRINGSTILTAK MOT EKSPLOSJONER OG BRANNER I KRAFTANLEGG

 

SEBK prosjektet ble gjennomført i årene 1999 til 2003. Målsettingen var å analysere oljedamp sekundæreksplosjoner i transformatorceller og forventede konsekvenser.

 

GexCon i Bergen (CMR) var hovedaktør i prosjektet. En forenklet versjon av CDF-verktøyet FLACS for tilpasning til transformatorrom ble utviklet Det ble gjennomført fullskala eksplosjonstester på Sotra i deres regi. Andre som ble trukket inn i prosjektet var Statkraft, Kidde (UK), Sintef Energi og Enel (Italia).

 

Prosjektet ble ledet av Norconsult med Ole A. Westberg som prosjektleder. I prosjektstyret satt Knut Ove Lien, (Statkraft, styreleder), Askjell Tonstad avløst av Geir Vårdal (Sira-Kvina kraftselskap), Atle Wahl (Gjensidige forsikring), Thomas Wiborg (Energi Norge) og Thor Langrud (NVE).

 

Prosjektet hadde en referansegruppe på 20 personer, hovedsakelig fra de største kraftselskapene.

 

Hovedsponsor var Norges forskningsråd. Andre sponsorer var Statkraft SF, Statnett SF, Norconsult, Brandforsk Sverige, Forsvarets bygningstjeneste, GexCon, Sira-Kvina Kraftselskap, BKK, Hafslund Nett, Gjensidige forsikringsselskap, IPSN/CEN Frankrike, Agder Energi, NVE, Hydro Energi, Eidsiva Energi, Tryg forsikring, E-CO Produksjon, DSB, Industriforsikring, Østfold energi, Nord Trøndelag e-verk    og Trønder Energi Kraft.     

Det ble avholdt tre ekspertmøter i Oslo med internasjonal deltagelse fra Sverige, Tyskland, Frankrike, Italia og Brasil.                

 

Prosjektet hadde et budsjett på 8 millioner kroner.

 

Hovedrapportene fra SEBK-prosjektet vil bli lagt ut på denne siden med det første.