Tjenester

 

FØLGENDE TJENESTER UTFØRES

 

Innleie i en prosjektorganisasjon for å ivareta SEB (Sikkerhet Eksplosjon og Brann).

Risiko og sårbarhetsanalyser.

Beregninger.

Designsjekk.

Oppgraderinger av design og seksjonering.

Rømningsanalyse og løsninger for rømning og evakuering.

Gjennomgang av rapporter for vurdering og kommentarer (second opinion).

Kostnadsestimater.

Branndokumentasjon.

Kontrolloppgaver.

Foredrag.

Møteledelse i faglige fora.